Bekendmakingen

De besluiten, verordeningen en reglementen die lokale besturen verplicht bekend moeten maken*, worden hier bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Je vindt ze per categorie gebundeld:

Adviesraden  Belastingen, retributies en tarieven  Beleidsdocumenten 

Bestuursorganen  Omgevingsvergunningen  Overige

Protocollen  Subsidies, premies en toelagen  Verkeersreglementen

De besluiten en stukken van het lokaal bestuur Kruibeke (gemeente en OCMW) die onderworpen zijn aan een verplichting tot bekendmaking worden ook bijgehouden in een register van bekendmakingen. Dit register is gebaseerd op het monitoringsysteem van het notuleringssysteem (Cobra) waarin onder andere wordt bijgehouden wat de unieke identificatie van de bekendmaking is en op welke datum ze op de CeLo-Cloud werd geplaatst.

De bekendmaking van reglementen en verordeningen gebeurt met vermelding van de datum waarop ze via de gemeentelijke website worden bekendgemaakt én van de datum waarop ze zijn aangenomen.

De stukken die integraal gepubliceerd moeten worden, zijn te raadplegen op de gemeentelijke website.

*Besluit van de Vlaamse Regering 28 april 2023, in werking getreden op 06 juli 2023 en Decreet over het lokaal bestuur 22 december 2017, artikels 285 tem 289.

Contact

Secretariaat

Adres
O.L.Vrouwplein 18-20 , 9150 Kruibeke
Tel.
03 740 02 31
secretariaat@kruibeke.be
Vandaag
Nu gesloten
GeslotenUitzonderlijk gesloten
Alle openingsuren Secretariaat