Toelage aan personen met een handicap

Inhoud

Er wordt een toelage verleend van 75,00 euro aan:

  • personen die over een attest beschikken dat melding maakt van een vermindering van het verdienvermogen tot 1/3 van wat een valide persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen;
  • personen die over een attest beschikken dat melding maakt van een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 9 punten;
  • personen jonger dan 21 die over een attest beschikken dat enkel dienstig is voor de procedure bij het kinderbijslagfonds en dat melding maakt van minstens 9 punten.

Procedure

Zodra de gehandicapte beschikt over het betreffende attest van de FOD Sociale Zekerheid, bezorg je dit formulier samen met een ondertekend formulier met uw rekeningnummer via post of via e-mail aan boekhouding@kruibeke.be.  Jaarlijks (eind december) wordt deze toelage betaald.

Bijlagen

  • toelage gehandicapten rekeningnummer.formulier.doc 26,5 Kb

Reglementen en bekendmakingen