Toelage voor 4de pijler projecten

Inhoud

Ben jij iemand met een project in het zuiden of ondersteun je een organisatie die hulp biedt in het zuiden? Dan behoor je tot de 4de pijler en kan je een beroep doen op een toelage voor 4de pijler projecten in Kruibeke.

Er bestaat sinds de zomer 2018 een toelagereglement voor 4de pijler projecten in Kruibeke. Als je voldoet aan de voorwaarden van het reglement kan je als 4de pijler een aanvraag indienen: 

  • via het e-loket. (snelste manier)
  • of via het aanvraagformulier dat je hieronder kan downloaden of ophalen bij de dienst cultuur, toerisme en ontwikkelingssamenwerking

Het ingevulde document wordt voorgelegd aan de gemeentelijke raad van ontwikkelingssamenwerking (GROS) en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepen.

Op deze manier willen we de 4de pijler ondersteunen in zijn werking.

Reglementen en bekendmakingen