Financiële tussenkomst voor een personenalarmsysteem

Inhoud

Het personenalarmsysteem zorgt ervoor dat je langer alleen thuis kan blijven wonen. Met één druk op de knop waarschuw je iemand als je ziek wordt of valt. Weten dat er dag en nacht hulp bereikbaar is, geeft je een veilig gevoel.

Het personenalarmsysteem bestaat uit een zendertje dat je bij je draagt. Als je hulp nodig hebt, dan druk je op een knop en kom je terecht bij iemand van de alarmcentrale. De medewerkers van de alarmcentrale, vragen of alles in orde is. Indien nodig komt er iemand bij je thuis om je zo snel mogelijk te helpen. De alarmcentrale is 24 uur per dag en 7 dagen per week bemand.

Het lokaal bestuur Kruibeke heeft zelf geen toestellen ter beschikking, maar je kan deze toestellen huren bij alle mutualiteiten.

De Dienst Welzijn geeft een tussenkomst in de huurprijs van het toestel.

Voorwaarden

Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming bij je mutualiteit.

Procedure

Je doet een aanvraag bij de Dienst Welzijn. Zij doen een sociaal onderzoek.

De Christelijke Mutualiteit, stuurt met jouw akkoord, een aanvraag door indien je via hen een alarmsysteem aanvraagt.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst beslist of je recht hebt op deze tussenkomst

Kostprijs

Je krijgt een tegemoetkoming van 5,00 euro per maand.