Uitbreiding kasteeldomein Wissekerke dankzij aankoop Duiventoren

Gepubliceerd op donderdag 30 nov 2023 om 14:31
Het Lokaal Bestuur Kruibeke ontving een voorstel om de voormalige horecazaak Den Duiventoren en het bijhorende torentje en gronden aan te kopen. Dit vormt een unieke kans om het kasteeldomein Wissekerke verder in zijn geheel te ontwikkelen.

Het kasteeldomein Wissekerke werd de voorbije decennia verder ontwikkeld door het Lokaal Bestuur Kruibeke. Het voorbije jaar nog werd het kasteel zelf gerenoveerd en ingericht met een nieuwe, museale totaalbeleving, die opende met een kasteelfeest in juni 2023. Ondertussen liggen er ook plannen klaar voor herinrichting van het park en de voormalige moestuin in 2024.  

Neerhof met toegangspoort

Het oude neerhof is tot ver in de 20e eeuw gekend als deel van de hoeve van het kasteel waar er aan landbouw werd gedaan en ook als koetshuis of garage voor de bewoners van het kasteel. Het bestaat uit de voormalige horecazaak Den Duiventoren en de oude stallingen met wagenhuis in een L-vormig volume. Deze gebouwen zijn in kern vermoedelijk 15e eeuws en werden in de 19e, 20e en 21e eeuw grondig verbouwd maar zijn nog steeds beschermd dorpsgezicht.

Het langgerekte meest noordelijke deel is nu grotendeels gekend als de afgebrande hoeve. In deze muur bevond en bevindt zich nog steeds de oorspronkelijke toegang tot het domein. In oorsprong twee poorten: 1 voor voetgangers en 1 voor paarden en wagens. Langs deze langgerekte weg bevond zich oorspronkelijk de originele weg die de polder met de dorpskern van Bazel verbond.

Oude duiventoren 

De ronde bakstenen duiventoren gaat mogelijk terug tot in het begin van de 16e eeuw. Het torentje heeft een kegelvormige spits en paalt aan de horecazaak en stallingen. Het bevat nog steeds een 680-tal nestholtes en is sinds 1981 een beschermd monument. Tegen deze duiventoren werd in de 19e eeuw trapruimte gebouwd. Op die manier werd de bovenverdieping van de toren toegankelijk gemaakt. Dit deel van de oude constructie werd toen als waterreservoir gebruikt. In het Waasland is deze Duiventoren het enige nog bewaarde exemplaar.

Ontwikkeling tot een totaalconcept

Het college van burgemeester en schepenen ging de voorbije maanden in onderhandeling met de huidige eigenaar van de Duiventoren. Deze is bereid om het onroerend goed (horecazaak met woonst en stallingen op een oppervlakte van 8.211 m²) te verkopen tegen een prijs van 1.300.000 euro. Het perceel heeft als bestemming “Parkzone en strook voor openbare gebouwen en gebouwen met publieke bestemming” en is eigenlijk hierdoor voorbestemd om een functie van algemeen nut in te vullen. Alle toekomstige ingrepen en restauraties zullen binnen het totaalconcept passen dat vastligt in het geïntegreerd beheersplan van het kasteeldomein, zodat alle verschillende onderdelen terug bijdragen tot een unieke totaalbeleving voor bezoekers en gebruikers van het kasteeldomein.