Uittreksel uit het strafregister

Inhoud

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. 

Er zijn drie modellen:

  • Art. 595 : basismodel voor niet-gereglementeerde activiteiten of activiteiten die geen contact met minderjarigen inhouden (art.595 Wetboek van strafvordering)
  • Art. 596.1 : model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit (art. 596, eerste lid, Wetboek van het strafvordering)
  • Art. 596.2 : model bestemd voor het uitoefenen van een activiteit in contact met minderjarigen (art.596, tweede lid, Wetboek van strafvordering)

Voorwaarden

Iedereen die is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Kruibeke.

Procedure

1. Met elektronische identiteitskaart / ITSME

Je kan via de knop hieronder het document online aanvragen. 
Online aanvragen

Je ontvangt het uittreksel per e-mail.

2. Zonder elektronische identiteitskaart / ITSME

Vul het aanvraagformulier in en bezorg ons dit via post of per e-mail.

Je ontvangt het uittreksel zo snel mogelijk per post op het adres waar je bent ingeschreven.

Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt.

Kostprijs

Het uittreksel is gratis.

Uitzonderingen

Er zijn wel enkele uitzonderingen. Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • als je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België
  • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw’s)

Bijlagen

  • aanvraagformulier uittreksel strafregister.docx 19 Kb