Vast bureau

Het dagelijks bestuur van het OCMW ligt in handen van het Vast Bureau.

Dit orgaan vergadert in principe twee keer per maand en bestaat uit vier leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn inclusief de voorzitter. Deze vergaderingen gaan door achter gesloten deuren.