Vergunning inname openbaar domein voor het plaatsen van een zomerterras

Inhoud

Elke horecazaak die een terras wenst te plaatsen op het openbaar domein, dient verplicht te beschikken over een vergunning van het college van burgemeester en schepenen - de zogenaamde terrasvergunning.

Omdat terrassen beweging en dynamiek brengen in de publieke ruimte, wenst het gemeentebestuur het plaatsen van terrassen maximaal te ondersteunen. Horeca-uitbaters krijgen daarom de mogelijkheid om het ganse jaar een terras uit te baten en/of flexibel en tijdelijk bij te dragen aan de buitenbeleving in de zomerperiode.

De vergunning kan zo verleend worden voor een zomerterras, dat kan worden opgesteld tussen 1 juni en 30 september, niet-noodzakelijk tegen de horecazaak.

Voorwaarden

Omdat terrassen ook in grote mate de begaanbaarheid van de publieke ruimte bepalen, werden regels bepaald inzake de toegankelijkheid en de plaatsing van terrassen in hun omgeving. Hieronder enkele van de belangrijkste regels voor zomerterrassen:

 • Alle terrassen moeten de obstakelvrije doorgang voor voetgangers respecteren.
 • Alle terraselementen moeten steeds één visueel geheel vormen en moeten, i.f.v. de veiligheid, te allen tijde door 1 persoon individueel weggenomen kunnen worden. Het is dus voor alle terrassen verboden om terraselementen in de verharde bodem van het openbaar domein te verankeren.
 • Het gebruik van vaste constructies is niet toegestaan.
 • Uitbaters van een terras verzorgen uiteraard de netheid van en rond hun terras en bewaken de openbare orde. 
 • Voor zomerterrassen betekent dat onder andere dat ze geen geluids- en of audiovisuele installaties mogen bevatten en dat ze op tijd sluiten: 
  • Van zondag tot donderdag: 23h00
  • Op vrijdag en zaterdag en elke dag voorafgaand aan een wettelijke feestdag: 01h00

Alle regels lees je na in het reglement voor de private inname van het openbaar domein voor het plaatsen van een terras onderaan deze pagina.

Procedure

Om een terrasvergunning te bekomen, vul je het aanvraagformulier in. Voeg bij bij je aanvraag zeker de volgende documenten:

 • een inplantingsplan (grondplan) op schaal van 1/50 of 1/100 met aanduiding van:
  • de gewenste terraszone (voorzien van de nodige afmetingen en totaal gevraagde oppervlakte aan inname openbaar domein)
  • de gewenste terraselementen
  • alle hindernissen en alle afmetingen in een zone van minimum 4m rond het gevraagde terras
 • minstens 3 kleurenfoto's van de huidige toestand uit verschillende richtingen genomen

Een zomerterras aanvragen kan digitaal

vul het aanvraagformulier in

Je aanvraag wordt behandeld en afgetoetst aan de voorwaarden zoals opgenomen in het gemeentelijk reglement. Het college van burgemeester en schepenen neemt uiterlijk 30 dagen na het indienen een beslissing over je aanvraag, eventueel worden er voorwaarden aan je toelating verbonden. De toelating wordt je naderhand per post opgestuurd.

Kostprijs

Voor het aanvragen van een toelating inname openbaar domein als terras betaal je 50 euro (zie onderaan 'tarief belasting aanvragen').

Enkel na ontvangst van deze dossierkost kan je aanvraag tot inname worden behandeld door het college van burgemeester en schepenen.

Voor wie

Een terrasvergunning wordt enkel aangevraagd door (pop-up) horecazaken die een terras wensen te plaatsen op het openbaar domein.

Horecazaken die een terras plaatsen op privaat terrein, dienen niet te beschikken over een terrasvergunning. Voor evenementen met terrassen zit de aanvraag voor het terras vervat in de aanvraag voor het evenement. 

Bijlagen

 • reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen.pdf 245 Kb
 • 20200427 - GR - belasting inname OD door terrassen 2020-2025 - intrekking.pdf 245 Kb
 • Belastingreglement inname terrassen 2020-2025.pdf 728,9 Kb
 • Belastingreglement aanvraag terrassen 2020-2025.pdf 665,9 Kb