Verkavelingen

Inhoud

Wanneer heb je een verkavelingsvergunning nodig?

Als je 1 of meer stukken grond wil afsplitsen om te verkopen of verhuren als bouwgrond, eventueel met de aanleg van nieuwe wegen of een wijziging aan de weg (tracéwijziging, verbreding, opheffing). Voor onderstaande werken geldt de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden ook als omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen als ze in de voorwaarden van de omgevingsvergunning opgenomen zijn:
 • Reliëf van de bodem wijzigen
 • Ontbossen
 • Constructies afbreken
 • Vegetatie wijzigen (bv. bos, park, landbouwgrond ...)

Wanneer mag je een verkavelingsvergunning uitvoeren?

1. Hang het document 'bekendmaking'

 • Aan de straatkant van het perceel
 • Ten laatste 10 dagen na ontvangst
 • Minstens 30 dagen lang

2. Start de werken

Vanaf 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent. Een beroep betekent dat je de werken niet kan uitvoeren en moet wachten op de uitspraak in beroep.

Opgelet:
 • Bouw of verbouw je ook? Dan heb je ook een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig.
 • Een lot uit een verkaveling kan je pas verkopen of verhuren nadat je een 'attest verkoopbaar en bebouwbaar' hebt gekregen.
 • Je moet een lot uit een verkaveling verkopen of verhuren voor meer dan 9 jaar.
 • Je moet de voorwaarden van de vergunning naleven.

Binnen welke termijn moet je de verkavelingsvergunning uitvoeren?

 • De verkavelingsvergunning zonder wegen vervalt:
  • Als niet binnen de 5 jaar 1/3 van de kavels verkocht of verhuurd is voor meer dan 9 jaar.
  • Als niet binnen de 10 jaar 2/3 van de kavels verkocht of verhuurd is voor meer dan 9 jaar.
    
 • De verkavelingsvergunning met aanleg van wegen vervalt:
  • Als niet binnen de 5 jaar de wegen aangelegd zijn.
  • Als niet binnen de 10 jaar 1/3 van de kavels verkocht of verhuurd is voor meer dan 9 jaar.
  • Als niet binnen de 15 jaar 2/3 van de kavels verkocht of verhuurd is voor meer dan 9 jaar.

Procedure

1. Contacteer ons

Het merendeel van de vragen kunnen we telefonisch beantwoorden. Bv. om te weten te komen of je perceel reeds gelegen is in een bestaande verkaveling, of om de bestaande verkavelingsvoorschriften op te vragen, neem je contact op met de Dienst Omgeving.
 
Voor gedetailleerde info of het voorleggen van een voorontwerp kan je een afspraak maken.

2. Verzamel de nodige documenten

3. Dien je dossier in

Voor de opmaak van deze vergunningsaanvraag is geen medewerking van een architect/landmeter verplicht, het wordt wel aangeraden.
 
Deze vergunning kan je alleen online aanvragen.

Surf naar www.omgevingsloketvlaanderen.be, het online platform van de Vlaamse overheid.

Wat gebeurt er met je aanvraag?

1. We bekijken of het dossier volledig en ontvankelijk is. Binnen de 30 dagen ontvang je een bericht via het omgevingsloket:
 • Aanvraag is onvolledig: we vragen om de ontbrekende dossierstukken toe te voegen of de procedure wordt stopgezet.
 • Aanvraag is niet ontvankelijk: We sturen het dossier door naar de bevoegde overheid of de procedure wordt stopgezet.
 • Aanvraag is volledig: Je dossier wordt opgestart.
2. Onderzoek van je dossier
 • We vragen de nodige adviezen.
 • Als er een openbaar onderzoek nodig is, starten we dit op.
 • We geven stedenbouwkundig advies aan het schepencollege (in het stedenbouwkundig verslag).
3. Het schepencollege neemt een beslissing. De termijn hangt af van het type dossier. Meestal neemt het college een beslissing binnen 105 of 120 dagen na de datum van het volledigheidsbewijs. Uitzonderlijk wordt de termijn verlengd tot 165 of 180 dagen. Binnen 10 dagen ontvang je een bericht via het omgevingsloket:
 • Je krijgt een vergunning.
 • Je krijgt een weigering. Je kan binnen de 30 dagen beroep aantekenen

Kostprijs

Aard aanvraagAnaloogDigitaal
aanvraag verkaveling (bedrag per kavel) met een maximum van 1.200 euro10080

Voor het openbaar onderzoek worden bijkomende kosten aangerekend (affiche + aangetekende zendingen). 

Bijlagen

 • Besluit gemeentebelasting op aanvragen omgevingsvergunning 2020-2025 248,8 Kb pdf