Verkoop projectgrond met de kapel van het oud hospitaal

Gepubliceerd op maandag 13 mrt 2023 om 12:44
Het Lokaal Bestuur Kruibeke verkoopt een projectgrond met kapel van het oud hospitaal.

Het Lokaal Bestuur Kruibeke is eigenaar van een unieke site in Bazel. De projectgrond wordt te koop aangeboden en is gelegen in een binnengebied achter het voormalige hospitaal, waarin de kantoren van het OCMW zijn gevestigd.

Gelet het beschikbare bouwpotentieel van het perceel van het Oud Hospitaal te Bazel voor een private of semipublieke woonontwikkeling, wenst het Lokaal Bestuur voorstellen te ontvangen met een kwalitatief ruimtelijk voorstel voor een nieuwbouw ontwikkeling van maximum 13 wooneenheden, met de voormalige kapel als herkenningspunt voor de site.

In ruimtelijk opzicht wenst het Lokaal Bestuur een nieuwbouw ontwikkeling binnen de kaders van het RUP Bazel toe te staan. In het kader van de functieherbestemming, biedt dit perceel mogelijkheden voor wonen, handel, horeca, kantoren, diensten, socio en culturele, recreatieve voorzieningen of een combinatie van deze functies.

Samenwerking met Value Partners

Om iedereen de kans te geven een solide en gemotiveerd voorstel in te dienen wordt een transparante procedure doorlopen. Het Lokaal Bestuur gaat hiervoor een samenwerking aan met Value Partners. Een infomoment met plaatsbezoek is gepland vanaf 22 maart of mogelijk na afspraak. Geïnteresseerde kopers hebben de gelegenheid om tijdens informatiegesprekken in de periode vanaf begin april tot midden mei 2023 hun ideeën af te toetsen. De inschrijvingen van kandidaat-kopers dienen uiterlijk 7 juli 2023 ingediend te zijn.

Wie meer informatie wenst over de procedure kan contact opnemen met Value Partners nv, Pascale Van Den Eynde, pascale@valuepartners.be, 0476 363 200. 

Verkoopbrochure Projectgrond ‘Oud Hospitaal’

https://valuepartners.be/wp-content/uploads/2023/02/20230117_Oud-Hospitaal_Verkoopbrochure.pdf