Verzekering vrijwilligerswerk

Inhoud

Sinds 1 juli 2007 biedt het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een gratis verzekering vrijwilligerswerk aan. Alle vrijwilligersorganisaties zoals omschreven door de vrijwilligerswet komen hiervoor in aanmerking. Deze verzekering vervangt de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de gekende verenigingen niet, maar kan ingeschakeld worden bij activiteiten waar men sporadisch beroep doet op extra vrijwilligers.

Meer info

www.oost-vlaanderen.be/vrijwilligerswerk

Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent, tel 09 267 75 83, vrijwilligersverzekering@oost-vlaanderen.be

Als u meer info wenst rond vrijwilligerswerk bij de gemeente of het OCMW Kruibeke, kan u contact opnemen via personeel@kruibeke.be.