Vlaamse Woonlening of de sociale lening bij de VMSW

Inhoud

De Vlaamse Woonlening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen woning wil kopen in het Vlaamse Gewest. Je kunt de Vlaamse woonlening krijgen voor:

  • de aankoop van een woning of sociale koopwoning
  • het behoud van een woning (bv. na een scheiding)
  • de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning
  • de aankoop en renovatie van een woning
  • het behoud en renovatie van een woning

Voorwaarden

Gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen kunnen een Vlaamse woonlening aanvragen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.
  • De vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mogen niet overschreden worden.
  • Jouw geïndexeerd inkomen mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden.
  • Je moet voldoen aan de voorwaarde betreffende eigendomsbezit.
  • Je moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen.

Een onafhankelijke externe expert zal de verkoopwaarde schatten. Voor een aantal kernsteden en gemeenten in de Vlaamse Rand zijn de maximumbedragen hoger dan elders in Vlaanderen.

Procedure

Om u in te schrijven voor de Vlaamse woonlening, maakt u een afspraak met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die de Vlaamse woonlening verstrekt. Zoek een adres van een SHM in uw buurt.

Meer info

Alle info op Vlaamse woonlening | Vlaanderen.be