Volmacht bij verkiezingen

Inhoud

In bepaalde omstandigheden kan je als kiezer niet zelf naar het stemlokaal gaan om te stemmen (bv. door vakantie in het buitenland, om medische redenen of omdat je moet werken).

Je kan in dat geval een andere kiezer in jouw naam laten stemmen door hem/haar een volmacht te geven.  Jij bent de volmachtgever, hij/zij is de volmachtkrijger.

Je moet wel je afwezigheid kunnen verantwoorden.

! NIEUW ten opzichte van vorige verkiezingen is dat er geen attest meer bij de volmachten moet worden toegevoegd. De reden van de afwezigheid moet op het volmachtformulier zelf worden aangeduid en afhankelijk van de reden bevestigd worden door bevoegde persoon/instantie.

Voorwaarden

Reden voor afwezigheidBevestiging op volmachtformulier door:
Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan je ernaartoe voeren.arts (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven)
Je kan niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland).werkgever 
Je bent zelfstandige burgemeester of afgevaardigde (via Dienst Burgerlijke Stand) mits voorlegging ondernemingsnummer én verklaring op erewoord
Je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel.directie van de strafinrichting
Je kan niet stemmen door je geloofsovertuiging.organisator van de religieuze activiteit
Je bent student en kan niet stemmen om studieredenen.directie van de onderwijsinstelling 
Je bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie.burgemeester of afgevaardigde (via Dienst Burgerlijke Stand) mits voorlegging bewijsstukken of verklaring op erewoord.

Breng zoveel mogelijk bewijsstukken mee (kopie ticket, reservering,…)

Procedure

Stap 1: Vul het volmachtformulier in

 • Het volmachtformulier vind je onderaan deze pagina of je kan het gratis verkrijgen op het gemeentehuis bij de dienst Onthaal.
 • Het gedeelte bevestiging op het formulier laat je invullen door bevoegde persoon/ instantie (zie tabel)
  In bepaalde gevallen (zie tabel hierboven) kan de bevestiging enkel door de burgemeester of zijn afgevaardigde, hiervoor kan je tijdens de openingsuren langsgaan bij de Dienst Burgerlijke Stand (zonder afspraak).
 • Vergeet het formulier niet te ondertekenen (volmachtgever + volmachtkrijger)

Stap 2: Geef documenten aan de volmachtkrijger:

 • Ingevuld volmachtformulier
 • Oproepingskaart

Stap 3: De volmachtkrijger kan gaan stemmen

 • Volmachtkrijger moet eerst zelf gaan stemmen (eigen stembureau)
 • Stem uitbrengen voor volmachtgever (stembureau volmachtgever)

Wat meebrengen

De volmachtkrijger moet gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij/zij volgende documenten bij zich hebben:

 1. het ingevuld en ondertekend volmachtformulier door
  • volmachtgever
  • volmachtkrijger
  • bevoegde persoon/instantie, afhankelijk van de reden van afwezigheid (tabel)
 2. zijn eigen oproepingsbrief / identiteitskaart;
 3. oproepingsbrief volmachtgever.

Voorwaarden volmachtkrijger

 • Je mag maar één volmacht krijgen
 • De volmachtkrijger moet stemgerechtigd zijn voor alle verkiezingen waarvoor de volmachtgever stemgerechtigd is.
  • Belg mag gaan stemmen voor minderjarige & European
  • Minderjarige & Europeaan mag NIET gaan stemmen voor Belg

Uitzonderingen

! Opgelet de volmachtprocedure (+ formulieren) voor de verkiezingen op 13 oktober 2024 is anders. Meer info na 09 juni 2024.

Regelgeving

https://verkiezingen.fgov.be/

Bijlagen

 • Volmachtformulier voor Belg (meerderjarig) - FormulierACD11.pdf 192,8 Kb
 • Volmachtformulier voor EU-onderdaan - Formulier ACD11EU.pdf 179,3 Kb
 • Volmachtformulier voor minderjarige kiezer - Formulier ACD11EUMIN.pdf 179,2 Kb