Volmacht bij verkiezingen

Inhoud

In bepaalde omstandigheden kan je als kiezer niet zelf naar het stemlokaal gaan om te stemmen (bv. door vakantie in het buitenland, om medische redenen of omdat je moet werken).

Je kan in dat geval een andere kiezer in jouw naam laten stemmen door hem/haar een volmacht te geven.

Jij bent de volmachtgever, hij is de volmachtkrijger.

Voorwaarden

Reden voor afwezigheidBewijs van afwezigheid
Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan je ernaartoe voeren.een doktersattest (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven)
Je kan niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland).een attest van jouw werkgever (verblijven andere leden van jouw gezin ook in het buitenland, dan kunnen zij op basis van dat attest een volmacht geven)
Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger.een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente (via dienst burgerlijke stand) (ook de leden van jouw gezin die met je samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven)
Je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel.een attest van de directie van de strafinrichting
Je kan niet stemmen door je geloofsovertuiging.een attest van de religieuze overheid
Je bent student en kan niet stemmen om studieredenen.een attest van de directie van de instelling waar je studeert
Je bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie.een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van jouw gemeente (via Dienst Burgerlijke Stand)

Breng zoveel mogelijk bewijsstukken mee (kopie ticket, reservering,…)

Procedure

Als volmachtgever moet je eerst het volmachtformulier invullen.

Het volmachtformulier vind je op https://verkiezingen.fgov.be/ of je kan het gratis verkrijgen op het gemeentehuis bij de Dienst Onthaal.

Het formulier is eenvoudig in te vullen en er dient steeds een bewijs van afwezigheid te worden toegevoegd afhankelijk van de reden van afwezigheid.

In bepaalde gevallen (zie tabel hierboven) dien je een bijkomend attest van de burgemeester toe te voegen. Hiervoor kan je tijdens de kantooruren langsgaan bij de Dienst Burgerlijke Stand.

Wat meebrengen

De volmachtkrijger moet voor jou gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij/zij volgende documenten bij zich hebben:

  1. het ingevuld en ondertekend volmachtformulier;
  2. het bijbehorend bewijs van afwezigheid;
  3. zijn eigen oproepingsbrief / identiteitskaart;
  4. oproepingsbrief volmachtgever.

Je kan jouw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben.

Regelgeving

https://verkiezingen.fgov.be/