Voorkooprecht

Inhoud

Het recht van voorkoop is een wettelijk recht dat de houder ervan de mogelijkheid geeft om gronden en gebouwen die verkocht worden, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen, voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden.

De Vlaamse overheid en de lokale overheden (provincies, gemeenten, intercommunales,...) hebben in bepaalde gebieden een ‘recht van voorkoop’. Als een overheid dat recht uitoefent, verwerft zij in de plaats van de kandidaat-koper de aangeboden onroerende goederen.

Zij koopt dan tegen de prijs en de voorwaarden van de kandidaat-koper. Rechten van voorkoop zijn voor overheidsinstellingen een instrument om hun opdracht van openbaar nut te realiseren op hun werkingsdomeinen (o.a. natuurbehoud, ruimtelijke ordening, woonbeleid, waterbeleid, scheepvaart, enz...).

In een gebied waar het voorkooprecht speelt, mag een eigenaar alleen verkopen nadat hij de begunstigden van het voorkooprecht de gelegenheid heeft gegeven hun recht uit te oefenen.

Wil je weten of er op een bepaald perceel een voorkooprecht geldt? Neem dan contact op met een notaris.

Wil je weten of er een ‘Vlaams voorkooprecht’ van toepassing is op een bepaald perceel? Raadpleeg dan de geokaart met de ‘Vlaamse voorkooprechten’  op de website van Geopunt.

Alle Vlaamse rechten van voorkoop worden aangeboden aan het e-voorkooploket van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Je notaris heeft toegang tot het e-voorkooploket.