Voorlopig rijbewijs

Inhoud

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kan kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 12 of 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.

 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool

Procedure

Je krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als je voor het theorie-examen bent geslaagd.

 • Kies maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden en laat ze het formulier invullen & ondertekenen of 
 • Je volgt minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Na afloop krijg je een bekwaamheidsattest als je in staat bent om alleen verder te oefenen. Dit attest neem je mee bij het aanvragen van jouw voorlopig rijbewijs.

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Je kan een afspraak maken bij de dienst bevolking op het gemeentehuis van Kruibeke.

Voorlopig rijbewijs aanvragen:  Maak een afspraak

Voorlopig rijbewijs afhalen:       Maak een afspraak

Online aanvragen ( Enkel 1ste aanvraag van een Model 18 ( met rijschool)) : Model 18 online aanvragen

Wat heb je nodig om online je aanvraag in te dienen?

 • Een verbinding via je eID of via itsme (personen jonger dan 18 jaar of personen die hun authenticatiecodes niet hebben geactiveerd, kunnen online geen voorlopig rijbewijs aanvragen);
 • Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld;
 • Het bekwaamheidsattest afgegeven door een rijschool (20 uur) in Vlaanderen of Brussel, of in Wallonië door het examencentrum voor het rijbewijs;
 • Voor burgers die de praktijklessen hebben gevolgd in een in Wallonië gevestigde rijschool: de technische rijvaardigheidstest (TCTC) afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs.

Meer info lees je op de website van FOD Mobiliteit en Vervoer.

Wat meebrengen

Voor het aanvragen van een voorlopig rijbewijs:

 • je identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto (enkel indien je liever een andere foto op jouw rijbewijs wilt dan op jouw huidige identiteitskaart of indien jouw foto  NIET (meer) gelijkend is)
 • aanvraagformulier, na het slagen van het theoretisch examen
 • begeleider(s) laten handtekenen, voor een voorlopig rijbewijs mét begeleider (M36)
 • rijgeschiktheidsattest, voor een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (M18)
 • 25 euro (je kan betalen met Bancontact)

Kostprijs

25 euro (je kan betalen met Bancontact)

Uitzonderingen

Model 12

Regelgeving

Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998.

https://www.wegcode.be/nl/regelgeving/theme/rijbewijs

Meer info

https://www.vlaanderen.be/oefenperiode-voorlopig-rijbewijs-b