Vreemdelingen aanmelding

Inhoud

Voor de dienst vreemdelingenzaken is het belangrijk te weten of een persoon met vreemde nationaliteit het recht heeft het land binnen te komen, er te verblijven of er zich te vestigen. Het is ook nodig dat je zegt waarom je naar België komt en hoelang je zal blijven.

Verblijf minder dan 3 maanden
Indien je als buitenlands burger naar België komt en niet in een hotel verblijft, moet je je bij de gemeente, waar je wilt verblijven, melden. Breng zeker je nationale identiteitskaart of paspoort met eventueel geldig visum mee en geef het adres waar je verblijft door.
 
Naargelang het soort verblijf dat je aanvraagt (toerist, gezinshereniging, student, werknemer…) en het voldoen aan bepaalde voorwaarden, krijg je een verblijfsdocument. De gemeente levert deze documenten niet enkel af: ze vervangt, vernieuwt en verlengt de geldigheidsduur ervan eveneens. Je moet je hiervoor persoonlijk met pasfoto aanbieden. Als buitenlands burger moet je zelf het initiatief nemen om je verblijfsdocumenten te laten verlengen of vernieuwen, vooraleer de geldigheidsduur ervan afloopt.   

Verblijf van meer dan 3 maanden
Zie volgende website:

Procedure

Je kan een afspraak maken bij de Dienst Bevolking.

Maak een afspraak

Wat meebrengen

  • alle identiteitsdocumenten
  • 1 recente pasfoto
  • overige documenten, die nodig zijn voor jouw aanvraag tot inschrijving