Watervallen van Kruibeke

Inhoud

In de Polders van Kruibeke kan je dagelijks een 50 meter lange waterval aanschouwen tijdens hoogtij. Via de in-en uitwateringsconstructie stroomt het Scheldewater binnen in het honderdvijftig hectaren grote GGG (gecontroleerd getijdengebied) en vloeit het er bij laagtij weer uit. 

Enkel bij hoog water zie je de watervallen in werking. Vanaf een waterpeil hoger dan 5 meter is een bezoek echt de moeite: hoe hoger het peil bij hoog water, hoe spectaculairder het zicht.

Check de getijdentabel en -kaart om een goed moment uit te kiezen. 
Het is aangewezen om er een kwartier voor hoogtij te zijn, zo mis je zeker niets.

Locatie


Op de Scheldedijk, op 400 meter wandelen van de aanlegsteiger van het veer in Kruibeke.


Waardevolle natuur

In dit deel van de polders bootsen we op een slimme manier de getijden na. Hierdoor ontstaat een brok dynamische getijdennatuur. Waar het hoogwater de laagste delen overspoelt, ontstaan slikken. Bij eb laat het wegtrekkende water een laagje slib achter, zo groeien de slikken langzaam uit tot schorren. Vanop de dijk heb je een prachtig overzicht op deze waardevolle Scheldenatuur die een thuis is voor vele dieren en planten.

Vlaamse uitvinding

Vlaanderen heeft dit innovatief concept ontwikkeld om veiligheid en natuurherstel in één gebied te combineren. De inwateringssluis is genoemd naar professor Patrick Meire, de bedenker van het concept. De uitwateringssluis werd Meyvissluis gedoopt. Een eerbetoon enerzijds aan wijlen ir. Leo Meyvis, gewezen afdelingshoofd van Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV dat het geactualiseerd Sigmaplan in werking zette en anderzijds aan de meivis, of fint, een vissoort die dankzij de heropleving van het ecosysteem terugkeert naar de Schelde.