Wegenwerken Polderstraat

Gepubliceerd op donderdag 28 okt 2021 om 16:18

Aquafin NV en het lokaal bestuur Kruibeke gaan gezamenlijk het oude gedeelte van de Polderstaat vernieuwen.

Het project omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel (RWA en DWA) en een volledige vernieuwing van de bovenbouw (rijbaan, voetpaden, parkeerplaatsen). Achteraan de woningen tussen huisnummer 40 en 120 wordt de servitudeweg eveneens heraangelegd.

Projectzone:
De werken zullen plaatsvinden tussen de huisnummer Polderstraat 1 en Polderstraat 120

Timing:
De start van de werken is voorzien in het voorjaar van 2022.

Hinder:
Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk voor gemotoriseerd verkeer.

Kostprijs:
De totale kost van de werken wordt geraamd op 1.674.242,75 euro excl. btw

Subsidie:
Vlaamse Milieu Maatschappij: 75% van de kost voor de aanleg van de riolering
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen: 60% van de kost voor de aanleg van de bovenbouw

Nutswerken:
De nutsmaatschappijen maken van de gelegenheid gebruik om hun kabels en leidingen te vervangen.
De openbare verlichting zal ook omgevormd worden naar LED verlichting.
Deze werken starten voor de eigenlijke rioleringswerken. De start is voorzien rond midden oktober 2021.