Wegenwerken Polderstraat: mei 2022 tot maart 2023

Gepubliceerd op vrijdag 6 mei 2022 om 16:18
Aquafin NV en het lokaal bestuur Kruibeke gaan gezamenlijk het oude gedeelte van de Polderstaat vernieuwen.

Het project omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel (RWA en DWA) en een volledige vernieuwing van de bovenbouw (rijbaan, voetpaden, parkeerplaatsen). Achteraan de woningen tussen huisnummer 40 en 123 wordt de servitudeweg eveneens heraangelegd.

Projectzone

De werken zullen plaatsvinden tussen de huisnummer Polderstraat 1 en Polderstraat 123.

Fasering werken

De werken worden opgedeeld in 3 fasen:

  • Fase 1: servitudeweg achteraan de woningen
  • Fase 2: Polderstraat tussen Oud-Veerstraat en Mercatorstraat
  • Fase 3: Polderstraat tussen Mercatorstraat en Polderstraat 123

Timing

  • Fase 1: vanaf 23 mei 2022 – november 2022
  • Fase 2: vanaf 23 mei 2022 – november 2022 + asfalteren toplaag: maart 2023
  • Fase 3: oktober 2022 – januari 2023 + asfalteren toplaag: maart 2023

Hinder

Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk voor gemotoriseerd verkeer.

Kostprijs

De totale kost van de werken bedraagt 1.708.884,04 euro.

Subsidie

Vlaamse Milieu Maatschappij: 75% van de kost voor de aanleg van de riolering

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen: 60% van de kost voor de aanleg van de bovenbouw

Bijlagen

  • Presentatie bewonersvergadering 24/02/2022 33,9 Mb pptx
  • Ontwerpplan wegenis 4,3 Mb pdf