Wettelijk samenwonen

Inhoud

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de bevolking van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voorwaarden

Je kan wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

  • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
  • niet gehuwd bent
  • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Procedure

Je kan samen met uw partner of huisgenoot een verklaring afleggen bij de ambtenaar van de dienst Bevolking.

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

  • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
  • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst bevolking van de gemeente (via deurwaarder; kosten voor aanvrager)
  • door het huwelijk
  • door het overlijden van een van de partners.

Maak een afspraak voor:

Wat meebrengen

  • de identiteitskaarten van beide samenwonenden

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan is het mogelijk dat je nog andere documenten moet voorleggen. Gelieve hiervoor eerst contact (telefonisch of via e-mail) op te nemen met de dienst.

Kostprijs

Het opstellen van een verklaring tot wettelijk samenwonen is gratis.

Voor het ontbinden van deze verklaring, zonder gemeenschappelijk akkoord, zijn er deurwaarderskosten aan verbonden.

Regelgeving

Artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek.

Gerelateerde items