Winterdienst - strooiregime

Inhoud

Tussen 15 oktober en 31 maart wordt de winterdienst binnen onze gemeente geactiveerd waarbij de mensen van de technische dienst paraat staan voor “gladheidbestrijding”.

Wanneer wordt er gestrooid?

Onze medewerkers volgen het weerbericht op de voet. Op basis van de weersvoorspellingen van het KMI wordt dagelijks bekeken of er gestrooid dient te worden. Dit kan zowel preventief als curatief zijn.

Het algemene principe geldt:

 • Code geel voor gladheid:
  Om 5 uur 's ochtends wordt gestart met het ijsvrij maken van de fietspaden.
  Vanaf 6 uur ’s ochtends wordt gestart met het strooien van de prior 1 wegen, de schoolomgevingen.
  Op basis van meldingen van lokale politie en/of brandweer kan er overgegaan worden tot lokaal strooien.
 • Code oranje voor gladheid:
  Preventief strooien van de prior 1 wegen, de schoolomgevingen en de fietspaden
  Curatief strooien van de prior 1 tot en met prior 4 wegen.
  Na de werkuren wordt er een wachtdienst voorzien die indien nodig opgeroepen kan worden.
 • Code rood voor gladheid:
  Bij code rood worden alle middelen dag en nacht ingezet om de wegen en fietspaden zo goed als mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden.

Op basis van meldingen van de lokale politie, brandweer of burgers kan er steeds overgegaan worden tot curatief strooien.

Waar wordt gestrooid?

Het lokaal bestuur tracht tijdens de winterperiodes zoveel mogelijk voor sneeuw- en ijsvrije openbare gemeentewegen te zorgen. Om dit in goede banen te leiden, is er gekozen om aan elke straat een ‘prioriteit’ toe te kennen, die bepaalt hoe vaak/wanneer er gestrooid wordt.

De prioritering binnen het strooiplan wordt als volgt vast gelegd:

 • Prior 1 Dag en nacht strooien. Op basis van de voorspellingen van het KMI, zal er op deze wegen ook preventief worden gestrooid.
 • Prior 2 Strooien tussen 6 en 23 uur.
 • Prior 3 Strooien tussen 8 en 17 uur, als prior 1 en 2 onder controle zijn.
 • Prior 4 Strooien tussen 8 en 17 uur, als prior 3 onder controle is.

Er wordt speciale aandacht geschonken aan straten rond scholen en de buitenschoolse kinderopvang, alsook aan fietspaden.

Het ijs- en sneeuwvrij houden van de gewestwegen (N419 en N485) valt onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Bekijk hier op kaart de prioriteiten per straat.

Fietspaden

Het sneeuw- en ijsvrij houden van fietspaden is voor het lokaal bestuur een absolute prioriteit.

In Kruibeke wordt voor het ijs- en sneeuwvrij houden van de fietspaden sinds 2020 gebruik gemaakt van een efficiëntere pekelstrooier. Waar vroeger 'droog' met zout werd gestrooid wordt nu met pekel gesproeid. Pekel is een mengsel van strooizout en water dat, onmiddellijk na contact, sneeuw en ijs doet smelten. Vooral voor de fietspaden is dit een efficiënter middel om ze snel vrij te maken.

Het preventief strooien of sproeien lukt beter door de goede spreiding van het smeltmiddel en de snellere werking dan de droge zoutkorrel. Het verschil is duidelijk te zien: waar met pekel gesproeid wordt, is een direct effect te zien op de ondergrond.

Locaties:

 • Fietspad Scheldelei – fietspad tussen Scheldelei en Kapelstraat – Trammeland
 • Fietspad Molenstraat – Beverenstraat
 • Fietsstrook Doorn – Molenberg – Lange Heihoek

Ook de fietspaden worden op de prioriteitenkaart aangeduid.

Stoep is eigen verantwoordelijkheid

Het is bij politieverordening bepaald dat elke burger verplicht is de stoep voor de eigen woning ijs- en sneeuwvrij te houden. In een appartementsgebouw maak je hierover dus best duidelijke afspraken met de medebewoners. De stoep moet over minimum één meter breedte volledig ijs- en sneeuwvrij zijn. Alle overtollige sneeuw en ijs kan je ophopen langs het voetpad. Zorg er wel voor dat je de rioolputten vrij laat. Je strooit het best met zout om de veiligheid van de voetgangers optimaal te verzekeren.

Materieel

De gemeentelijke technische dienst beschikt voor de uitvoering van de winterdienst over het volgende materieel:

 • Pekelstrooier 400 liter – deze wordt ingezet op fietspaden
 • Droogzout strooier 1m³ - deze wordt ingezet rond schoolomgevingen en de woonwijk straten.
 • Twee droogzout strooiers 5 m³ - deze worden voornamelijk ingezet op de prior 1 en prior 2 wegen.

In de werkplaats van de gemeentelijke technische dienst ligt bij aanvang van de winterdienst steeds ongeveer 200 ton droogzout opgeslagen. Via het raamcontract met Farys kan deze voorraad tijdens de winterperiode steeds aangevuld worden.

Bijlagen

 • Strooiregime met legende.pdf 582 Kb