Woningkwaliteit

Inhoud

Ben je eigenaar van een woning die je wenst te verhuren? Wil je weten of jouw woning in orde is om te verhuren? Dan kan je bij de gemeente een woonkwaliteitsonderzoek aanvragen. Als blijkt dat de woning voldoet aan de normen voor woningkwaliteit ontvang je een conformiteitsattest.

Ben je huurder van een woning met verschillende gebreken en heb je de eigenaar hiervan reeds schriftelijk (bij voorkeur aangetekend) op de hoogte gebracht? Als de eigenaar weigert de nodige herstellingen uit te voeren, kan je bij de gemeente een woonkwaliteitsonderzoek aanvragen.

Al naargelang de uitkomst van het onderzoek:

  • ontvangt de eigenaar een conformiteitsattest, dat aangeeft dat de woning conform is.
  • wordt de waarschuwingsprocedure opgestart. De eigenaar ontvangt dan een verzoek om de gebreken aan te passen en de woning te herstellen zodat die wel zal voldoen aan de regelgeving.
  • passen we de waarschuwingsprocedure niet toe of zijn er nog gebreken na een hersteltermijn? In die gevallen wordt een procedure opgestart om de woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren.

De uitkomst van het woningonderzoek geeft slechts zeer uitzonderlijk voorrang tot het bekomen van een sociale woning of huursubsidie.

Voorwaarden

Een woonkwaliteitsonderzoek is voor eigenaars of huurders van een woning in onze gemeente.

Procedure

Dit onderzoek kan bij de gemeente aangevraagd worden, dit kan bij de Dienst Omgeving of via het e-loket. 

Kostprijs

Als verhuurder betaal je 62,50 euro voor een woningkwaliteitsonderzoek. Als jouw woning in orde is krijg je een bijhorend conformiteitsattest afgeleverd.

Als huurder kan je steeds gratis een melding doen.

Bijlagen

  • Aanvraag Ongeschiktheidsonderzoek.docx 36,1 Kb