Zwaluwen bescherming en subsidies

Inhoud

Bescherming nesten

Zwaluwen vinden steeds minder geschikte broedplaatsen op onze gebouwen. Vaak zijn de gevels en dakgoten niet meer geschikt voor huiszwaluwen. Landbouwstallingen worden afgesloten omwille van bedrijfstechnische en hygiënische redenen. Deze gaven lang een geschikt onderdak voor de boerenzwaluw. Bovendien worden er nog geregeld zwaluwnesten vernietigd. Veel mensen willen immers geen uitwerpselen op hun stoep of raam en vernietigen daarom de nesten.

Aangezien zwaluwen een beschermde soort zijn, is het vernietigen van de nesten verboden. Dit probleem kan simpel worden opgelost met een (mest)plankje onder het nest.

Wij roepen dan ook iedereen op om, enerzijds de nog aanwezige nesten te melden (hiervoor krijg je subsidies), of nieuwe nestkasten aan te brengen. Ook het regionaal landschap Rivierenland ondersteunt de acties ter bescherming van zwaluwen.

Subsidie

Broedt er een boerenzwaluw in je stal? Hangt er een bewoond huiszwaluwnest onder je dakgoot? Dan belonen we je gastvrijheid met een subsidie. Zowel de landbouwers als de eigenaars of huurders van huizen in woonwijken komen in aanmerking voor deze subsidie.

De woningen en/of andere gebouwen waar de zwaluwen zich nestelen, liggen op het grondgebied van de gemeente waar je je aanvraag voor subsidie indient.

Je leeft de voorwaarden ter bescherming van de huis- of boerenzwaluwen strikt na nl.:

 • je houdt deze kolonie(s) in stand door het afsteken of verwijderen van de nesten te voorkomen
 • je beperkt de hinder tijdens de broedperiode tot een minimum
 • je gaat akkoord met de controle van de kolonie in de periode tussen het broeden en uitvliegen van de jongen
 • je behoudt de nesten ook na de broedperiode.

De aanvragen tot subsidie dienen tussen 1 mei en 30 juni op het daartoe bestemde aanvraagformulier schriftelijk ingediend te worden bij de gemeentelijke milieudienst via het e-loket..

De subsidie wordt vastgelegd op basis van het aantal bewoonde nesten.

Huis- of boerenzwaluwkolonie:

 • 1 tot en met 2 bezette nesten: € 25/jaar
 • 3 tot en met 10 bezette nesten: € 37,50/jaar
 • 11 tot en met 25 bezette nesten: € 50/jaar
 • meer dan 25 bezette nesten: € 65/jaar

Gierzwaluw:

 • € 50 per nestgelegenheid

Bijlagen

 • Aanvraagformulier huis en boerenzwaluw 66,5 Kb doc
 • Aanvraagformulier gierzwaluw 64,5 Kb doc

Reglementen en bekendmakingen