Zwerfvuil en sluikstorten

Inhoud

Zwerfvuil - Kruibeekse Mooimakers 

Onze gemeente kent een uitgebreid arsenaal aan open ruimte, groengebieden, de Polders van Kruibeke, ... Jammer genoeg gaan niet alle inwoners even respectvol om met wat moois de natuur te bieden heeft. Er wordt heel wat zwerfvuil aangetroffen over het ganse grondgebied van Kruibeke. Enkel samen kunnen we deze strijd winnen!

Zo wordt door de Technische Dienst heel wat zwerfvuil opgeruimd. Verder werkt de Milieudienst ook actief samen met de Mooimakers.

Binnen het lokaal bestuur zijn er eveneens heel wat vrijwilligers actief die zich vrijblijvend engageren om in hun eigen buurt zwerfvuil op te ruimen. Zij worden hierbij ondersteund door de gemeentelijke milieudienst: gebruik van speciaal voorziene vuilzakken, grijpstokken, handschoenen, persoonlijke verzekering. We willen deze inwoners hiervoor uitdrukkelijk bedanken, zij zijn een onmisbare schakel in deze strijd.

Twee problemen worden ons regelmatig gemeld door deze mensen die vrijwillig opruimen. Een eerste probleem zijn de sigarettenpeuken die gewoon op de grond worden gegooid. Zij zijn zeer moeilijk en lastig op te rapen en bovendien duurt het 2 jaar vooraleer ze verteerd zijn. Toch gooien Vlamingen per jaar 40 miljoen peuken weg. Doe er dus iets aan! Doe je peuken in een doosje als je onderweg bent en doe ze daarna in de vuilnisbak.

Een tweede probleem is dat gebruikte hondenpoepzakjes in de rioolkolken wordt gegooid. Dit is niet toegelaten. Gebruikte hondenpoepzakjes stop je in het dichtstbijzijnde vuilnisbakje of thuis in je vuilniszak, niet in de rioolkolken.

Mogen we ook vragen dat de straatvuilbakjes gebruikt worden voor los, klein afval en dat de rest wordt meegegeven met de huisvuilzak. Het deponeren van winkelzakjes vol met afval in of naast de openbare vuilbakjes wordt beschouwd als sluikstorten en geeft aanleiding tot zwerfvuil. Voor textiel, bouwafval, groenafval, houtafval, … kan je terecht op het recyclagepark. Met herbruikbare goederen kan je terecht in De Kringwinkel. Meer informatie kan je vinden op www.ibogem.be of telefonisch 03 253 16 64.

Heb je interesse om aan te sluiten bij de Kruibeekse Mooimakers? Neem dan zeker contact op met de milieudienst. Zij zullen je graag verder wegwijs maken!

Zwerfvuil - Jaarlijkse actie

Op de derde zaterdag van maart gaat ieder jaar in Kruibeke een grote zwerfvuilactie door. In samenwerking met het lokaal bestuur wordt de actie gecoördineerd door de jagersvereniging Kruitem. De voorbije jaren hebben we tevens kunnen rekenen op de vele helpende handen van de jeugd!

Sluikstorten

Sluikstorten is het storten van afvalstoffen op plaatsen waar dit wettelijk of reglementair verboden is, of afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten.

Het gaat dus om afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden:
  • op plaatsen waar het niet mag,
  • op momenten waarop dat niet is toegelaten,
  • en/of in verkeerde bakken of containers.

Ook het buitenzetten van huisvuil op andere momenten dan toegestaan, valt onder sluikstorten en is dus verboden.

Naargelang de hoeveelheid en de aard van het sluikstort wordt een administratief onderzoek gestart naar de overtreder. Bij identificatie zal de sluikstorter een retributie aangerekend worden voor de opruimingskosten door het lokaal bestuur. Voor grotere hoeveelheden afval op een sluikstortplaats wordt een proces-verbaal opgesteld en volgt een gerechtelijke procedure met hoge boetes. 

Procedure

Zwerfvuil/sluikstort melden:GEEF HIER JE MELDING DOOR
Zwerfvuilvrijwilliger nieuwe aanmelding:MELD JE AAN
Zwerfvuilvrijwilliger materiaal aanvragen:VRAAG MATERIAAL AAN

Reglementen en bekendmakingen